Nierzadko przecież dochodzi do sytuacji, kiedy pacjent czuje się dobrze a dopiero po jakimś czasie zaczyna odczuwać skutki przebytego urazu, które niestety nierzadko okazują się być bardzo poważne. Oczywiście wcześnie wykryte nie będą sprawiać nam jakichkolwiek problemów. Można, więc powiedzieć, że zawsze przy poważnym wypadku konieczne jest wykonanie badania radiologicznego. Jeśli tego nie zrobimy nasze ciało może zostać narażone na dużo obszerniejsze a co najbardziej istotne również nieodwracalne lub nawet zagrażające życiu uszkodzenia. Bez wątpienia takich sytuacji woleliby unikać nie tylko chorzy, ale również lecząc ich lekarze. Jest to kwestia istotna, której bagatelizować nie można. Czasami naprawdę opłaca się wykonać badanie nawet, jeśli miałoby nic nie wykazać. Największe znaczenie ma pewność. Wykonanie takiego badania pozwala zaplanować lekarzowi następne kroki, które koniecznie trzeba poczynić.