W ostatnich latach wzrasta znaczenie tak istotnej dziedziny medycyny, jaką jest radiologia. Coraz większa liczba studentów medycyny decyduje się na taką specjalność zdając sobie sprawę z tego, że jest ona niezwykle przyszłościowa i stale potrzebni są odpowiedni fachowcy potrafiący wykryć tak szkodliwe elementy dla ludzkiego organizmu jak np. różnego rodzaju tętniaki, krwiaki, lub guzy. Rozwija się zwłaszcza taka dziedzina jak tomografia komputerowa pozwalająca na badanie obszarów śródczaszkowych wykorzystując do tego promieniowanie rentgenowskie. Warto zapoznać się z korzyściami tego rodzaju techniki. Jest to metoda nieinwazyjna oraz całkowicie bezbolesna i w dodatku przeprowadzana szybko, co jest szczególnie istotne w sytuacji poważnego zagrożenia życia pacjenta. Negatywnym aspektem tej metody może być używanie do niej promieniowania jonizującego, które w nadmiernej dawce ma bardzo szkodliwe oddziaływanie na organizm badanego pacjenta. Niezbędna jest, więc fachowa wiedza i umiejętności takiej osoby jak radiolog Elbląg zdającej sobie sprawę z tego, że zbyt częste naświetlanie promieniami jonizującymi zwiększa np. ryzyko zachorowalności na raka.